Oryginalne prace naukowo-badawcze zgłaszane na Konferencję powinny dotyczyć jednego z obszarów:

 • badania biomimetyczne,
 • biomateriały i nanomateriały,
 • czyste i zrównoważone procesy produkcyjne,
 • ekologiczne procesy projektowania, wytwarzania i obróbki,
 • krytyczne i przejściowe zjawiska spalania (zapłon, wygaszenie, rozprzestrzenianie się płomienia),
 • materiał łatwopalny i trudnopalny,
 • materiały alternatywne / zamienniki materiałów,
 • materiały drzewne
 • materiały niebezpieczne i wybuchowe,
 • materiały nowej generacji,
 • metale nieżelazne,
 • projektowanie i obróbka materiałów żelaznych i stalowych, stopów metali, biomateriałów, materiałów ceramicznych, materiałów kompozytowych, materiałów przyjaznych dla środowiska, materiały optyczne / elektroniczne / magnetyczne,
 • recykling i ponowne wykorzystanie materiałów i komponentów,
 • toksyczność pożarowa i zanieczyszczenia,
 • zielona produkcja.

 

Przyjęte do druku artykułu zostaną opublikowane w monografii naukowej w formie książkowej pt. Materiały Inżynierskie. Bezpieczeństwo – Środowisko – Technologia (20 pkt).

 

 

Video conference will be support by Google Meet.

The day before the start of the Conference, registered participants will receive a link to the meeting on e-mail address provided during registration.