Przewodnicząca:

Izabela Gabryelewicz

Izabela Gabryelewicz jest absolwentką Politechniki Zielonogórskiej na Wydziale Mechanicznym. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 2008 roku w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyła również Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Dwukrotnie była promotorem pomocniczym doktoratów ukończonych w 2015 (Politechnika Poznańska) i 2018 (Uniwersytet Zielonogórski). W 2016 i 2017 roku za osiągnięcia naukowe otrzymała Nagrodę Zespołową I stopnia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie jest zatrudniona na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Mechanicznym Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej.

Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Członek: 

Patryk Krupa 

Patryk Krupa jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Mechanicznym. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2018 roku dziedzinie Inżynieria produkcji. Obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Mechanicznym w Instytucie Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej. Główne obszary zainteresowań naukowych: bezpieczeństwo pracy, kultura bezpieczeństwa pracy, ergonomia w kształtowaniu warunków pracy, analiza zagrożeń w środowisku pracy, bezpieczeństwo pracy w technologii prac pod napięciem.

Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Członek: 

Maciej Wędrychowicz

Maciej Wędrychowicz jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Metali Nieżelaznych. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w roku 2018 w dziedzinie Inżynierii Produkcji. Jest autorem 2 monografii i 13 artykułów, w tym 2 artykułów w czasopismach z wykazem MNiSW oraz 7 w czasopismach z listy B. Dwukrotnie brał udział w następujących projektach:

  • 2015 - 2018 badacz w projekcie NCBiR pt.: Określenie zdolności spieniania żużli z procesu zawiesinowego oraz wpływu reduktora węgla podawanego na powierzchnię żużla na wysokość utworzonej warstwy piany
  • 2016-2019 badacz w projekcie NCBiR pt.: Wykonanie i opracowanie pomiarów kinetyki redukcji żużli z procesu zawiesinowego w zależności od ich zasadowości.

Obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Mechanicznym Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej.

Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Członek: 

Marek Rybakowski

Marek Rybakowski - doktor nauk technicznych (Politechnika Wrocławska 1995); adiunkt dydaktyczny.

Obecnie Marek Rybakowski pracuje w Katedrze Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Marek prowadzi prace dydaktyczne z zakresu dydaktyki techniki i bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy ryzyka, zarządzania bezpieczeństwem, analizy wypadków, inżynierii bezpieczeństwa oraz inżynierii transportu. Jego najnowsza publikacja to: „Możliwości wykorzystania Karty Bezpieczeństwa Transportu w zarządzaniu bezpieczeństwem transportu towarów niebezpiecznych, bezpieczeństwem środowiska i pracy kierowców”.

Jest autorem lub współautorem 150 publikacji, z tego: Monografie naukowe, podręczniki akademickie – 3; Rozdziały w monografiach – 48; Artykuły w czasopismach – 38; Materiały konferencyjne – 50; Redakcje naukowe monografii – 5; Opublikowanych recenzji – 6.

Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członek:

Czesław Częstochowski

Czesław Częstochowski  - doktor nauk technicznych (Uniwersytet Zielonogórski) - starszy wykładowca.

Obecnie Czesław Częstochowski pracuje w Katedrze Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Czesław prowadzi prace dydaktyczne z zakresu dydaktyki techniki i bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego, indywidualnych środków ochrony, materiałoznawstwa. Jego najnowsza publikacja to: „Analiza i identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy drukarza”. Jest autorem lub współautorem 33 publikacji, z tego: Rozdziały w monografiach – 14; Artykuły w czasopismach – 13; Materiały konferencyjne – 4; Redakcje naukowe monografii – 1.

Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ryszard Furtak

Member:

Ryszard Furtak

 

Ryszard Furtak – wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddziału w Zielonej Górze. Stowarzyszenie pomaga Uniwersytetowi Zielonogórskiemu w organizacji konferencji w bieżącym roku.

 

 

 


E-mail organizatorów EMSET 2021:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konferencja odbędzie się w formie wideokonferencji (Google Meet).

Dzień przed rozpoczęciem Konferencji zarejestrowani uczestnicy dostaną link do spotkania, na adres poczty podany przy rejestracji.