prof. dr hab. inż. Adam Bydałek

przewodniczący

 

dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ

wiceprzewodniczący

 

 

 Członkowie komitetu (kolejność alfabetyczna):

Częstochowski Czesław -  Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Edl Milan - University of West Bohemia, Czechy

Gabryelewicz Izabela - Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Holtzer Mariusz - Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska

Jędrczak Andrzej - Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Karbowniczek Mirosław - Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska

Krupa Patryk - Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Kučerka Martin - Uniwersytet im. Mateja Bela, Słowacja

Kula Anna - Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska

Lipnicki Zygmunt - Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Madej Piotr - Sieć Badawcza Łukasiewicz, Polska

Małecki Stanisław - Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska

Martinka Jozef - Slovak University of Technology, Słowacja

Migas Piotr - Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska

Noga Piotr - Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska

Očkajová Alena - Uniwersytet im. Mateja Bela, Słowacja

Pantya Peter - National University of Public Service, Węgry

Rantuch Peter - Slovak University of Technology, Slovakia

Rybakowski Marek - Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Samal Sneha - Czech Academy of Sciences, Czechy

Sąsiadek Michał - Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Skrzekut Tomasz - Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska

Stryjski Roman - Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Wędrychowicz Maciej - Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Woźniak Waldemar - Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Zachar Martin - Uniwersytet Techniczny w Zvoleniu, Słowacja

Zwoliński Adam - Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska

Żabiński Piotr - Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska

Konferencja odbędzie się w formie wideokonferencji (Google Meet).

Dzień przed rozpoczęciem Konferencji zarejestrowani uczestnicy dostaną link do spotkania, na adres poczty podany przy rejestracji.