[ 1 ] Wygłoszenie referatu (około 15 minut)

  • Prezentacja w języku angielskim.
  • Referat może być wygłoszony w języku angielski lub w ojczystym języku prelegenta.
  • Uczestnik otrzymuje Certyfikat potwierdzający czynny udział w Konferencji EMSET2021.

[ 2 ] Uczestnictwo bierne

  • Uczestnik otrzymuje Certyfikat potwierdzający bierny udział w Konferencji EMSET2021.

[ 3 ] Sesja posterowa

  • Poster w języku angielskim.
  • Postery należy przesłać do dnia 15.05.2021 roku.
  • Postery zostaną umieszczone na stronie Konferencji EMSET2021
  • Do dnia 30.05.2021 będzie można przesyłać pytania do autorów posterów.
  • Uczestnik otrzymuje Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w sesji posterowej Konferencji EMSET2021.

Po konferencji do dnia 30.06.2021 wszystkich uczestników konferencji zapraszamy do nadsyłania artykułów, które (po spełnieniu wymagań formalnych: treść artykułu zgodna z tematyką konferencji) oraz po pozytywnych recenzjach ukażą się w formie monografii „Engineering materials. Safety – Environment – Technology”.

 

 

Konferencja odbędzie się w formie wideokonferencji (Google Meet).

Dzień przed rozpoczęciem Konferencji zarejestrowani uczestnicy dostaną link do spotkania, na adres poczty podany przy rejestracji.